محصولات تولیدی

توسط شرکت تولیدی دکامایا

محصولات تولیدی گروه صنعتی دکامایا

شرکت دکامایا از ابتدا به صورت تخصصی شروع به تولید دستگاه های یخ ساز نموده و در گذر سال ها محصولات این مجموعه افزایش پیدا کرده و به تولید آب سردکن صنعتی،یخچال های صنعتی،سردخانه های ثابت و متحرک و تجهیزات آشپزخانه در دستور کار قرار داده است.