خدمات دکامایا

در زمان خرید از شرکت دکامایا لازم است تا مورادی را مد نظر داشته باشید

این موراد عبارتند از :

ضمانت نامه معتبر

تاریخ گارانتی دستگاه 12 ماه می باشد

موارد که شامل گارانتی نمی باشد

موارد ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.

هزینه نصب

هزینه نصب و راه اندازی دستگاه در شهرستان بر عهده خریدار می باشد.

تحویل دستگاه

تحویل دستگاه جلوی درب کارخانه می باشد.